Bel 02 356 52 70 bij overlijden

Uitvaartcentrum Trouchau

Persoonlijke begeleiding en respectvolle diensten

Bij het verlies van een dierbare raakt dit ons diep in ons hart diep. Of de overledene nu lange tijd ziek was of plotseling is overleden, het verdriet en de schok zijn vaak overweldigend. Daarnaast zijn er verschillende praktische zaken die onmiddellijk geregeld moeten worden. We hebben deze stappen voor u op een rijtje gezet. Bekijk ook zeker eens onze veel gestelde vragen

Wat te doen bij een overlijden in 5 stappen:

Bij een overlijden kan u ons dag en nacht bereiken op het nummer 02/356.52.70.

Informatie

Veel gestelde vragen
aangaande uitvaarten

Bij het regelen van een uitvaart komt veel kijken. Of het nu gaat om formele procedures na een overlijden, financiële zaken of het vervullen van wettelijke verplichtingen, kan dit zeer overweldigend zijn. Hier bieden wij u een overzicht van de meest gestelde vragen en belangrijke informatie.

Een woordje uitleg over volgende onderwerpen

1.
Overlijden laten vaststellen door een arts

Het overlijden dient officieel vastgesteld te worden door een arts. Deze zal de nodige documenten voor u invullen.

2.
Contacteer ons

Voor overlijdens zijn we 24/7 bereikbaar op het nummer 02/356.52.70

3.
We komen ter plaatse de overleden persoon ophalen

Ons team komt zo spoedig mogelijk ter plaatse om de overledene naar ons uitvaartcentrum over te brengen. Eenmaal in ons uitvaartcentrum aangekomen dienen wij uw geliefde de nodige zorgen toe. Indien u dit wenst kan u zijn of haar favoriete kleding meegeven en zorgen wij voor een perfecte opbaring.

4.
Gesprek in verband met de uitvaart

Vervolgens plannen we een gesprek om alle details van de uitvaart te bespreken. Het is handig als u de volgende documenten bij de hand hebt : het attest van de dokter, de identiteitskaart van de overledene, en indien beschikbaar het huwelijksboekje.

5.
Administratieve- en mentale steun

Wij ontlasten u door alle administratieve taken en andere beslommeringen voor u te regelen, zowel voor, tijdens als na de uitvaart. Ook kunnen wij u doorverwijzen naar een rouwconsulent om u te ondersteunen in het verwerkingsproces.

Wij geven informatie over de volgende onderwerpen:

 • Wat te doen bij een overlijden?

  BIJ THUIS-OVERLIJDEN

  Verwittig steeds uw huisarts of arts van wacht. Hij stelt het overlijden vast en vult de overlijdensakte en de toelating tot begraven/cremeren in.

  Neem contact met ons op op het nr. 02/356.52.70.
  Binnen de kortst mogelijke tijd komen wij bij U langs.

  BIJ OVERLIJDEN IN EEN ZIEKENHUIS OF RUSTHUIS

  wacht u tot de arts is langsgeweest. Hij stelt het overlijden vast en vult de overlijdensakte en de toelating tot begraven/cremeren in.

  Neem contact met ons op op het nr. 02/356.52.70.
  Binnen de kortst mogelijke tijd komen wij langs om het lichaam over te brengen naar ons uitvaartcentrum.

  BIJ EEN NIET-NATUURLIJK OF VERDACHT OVERLIJDEN

  Verwittig een arts, alsook de politie. Zij nemen met de nodige instanties contact op. Vanaf het moment dat de dokter en/of het parket het overlijden heeft vastgesteld neemt u contact met ons op op het nummer 02/356.52.70. Ons team komt zo snel mogelijk ter plaatse om het lichaam over te brengen naar ons uitvaartcentrum.

  BELANGRIJK : Indien er reeds een begrafenisondernemer werd aangesteld door politie of parket zonder uw medeweten, wees er u dan van bewust dat u nog steeds kan wijzigen naar de begrafenisondernemer van uw eigen keuze. In dat geval neemt u contact met ons op, wij doen het nodige.

 • Overlijden in het buitenland

  Wanneer u te maken krijgt met een overlijden in het buitenland neemt u contact op met een plaatselijke dokter die het overlijden dient vast te stellen, alsook met uw (reis)verzekering. Nadien neemt u contact met ons op. Wij regelen alle nodige documenten voor het transport naar België.

 • Aangifte van overlijden

  Bij een overlijden komt heel wat kijken. Als familielid hoeft u zich hier geen zorgen over te maken. Bezorg ons de identiteitskaart en het huwelijksboekje van de overledene, en wij zorgen voor de aangifte en bezorgen u de vereiste overlijdensakten. 

 • Uittreksels uit de overlijdensakte

  Deze wordt u digitaal bezorgd en kan u, indien nodig afdrukken in het gewenste aantal exemplaren

  U heeft deze nodig voor :

  • de mutualiteit
  • de pensioendienst (indien de overledene de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt)
  • de aangifte van de nalatenschap (successierechten)
  • de bank(en)
 • Verwittigen van uw financiële instelling(en)

  Het is belangrijk om de financiële instelling(en) van de overledene zo spoedig mogelijk van het overlijden op de hoogte te stellen. Zij zullen de rekening(en) voorlopig blokkeren wat betreft contant geld. Overschrijvingen kunnen echter gewoon doorgaan tijdens deze blokkeringsperiode. Als er een huwelijkspartner is, kan deze gedurende deze periode over een maximumbedrag van 5000€ contant geld beschikken om deze periode te overbruggen. Via een successiekantoor of een notaris kan u de nodige documenten bekomen om deze blokkering op te heffen.

 • Mutualiteit

  U dient uw mutualiteit met een duplicaat van de overlijdensakte te verwittigen van het overlijden. De weduwe/weduwnaar die via het boekje van de man/vrouw verzekerd was, dient zich zo snel mogelijk te laten inschrijven bij het ziekenfonds.

 • Levensverzekering

  Deze dienen in het bezit gesteld te worden van een uittreksel uit de overlijdensakte en eventueel een doktersattest met de oorzaak van overlijden.

 • Pensioen

  Indien de overledene een pensioen genoot, wordt de pensioendienst automatisch ingelicht door de bevolkingsdienst van de laatste woonplaats van de overledene. Genoot de overledene een overheidspensioen, dan dient de rechthebbende zich te wenden tot die openbare instelling. Indien de overledene nog niet pensioengerechtigd was dient de weduwe/weduwnaar zich te wenden tot de bevolkingsdienst van zijn of haar woonplaats of tot de betrokken openbare dienst om een overlevingspensioen te bekomen.

 • Het testament

  Indien de overledene een testament heeft laten opmaken, neem dan contact op met de desbetreffende notaris.

 • Laatste wilsbeschikking

  Via een laatste wilsbeschikking is het mogelijk om aan te geven of men een voorkeur heeft voor crematie of begrafenis, en bij welk uitvaartcentrum eventuele voorafregelingen zijn vastgelegd. U kan hiervoor terecht bij de stad of gemeente van uw woonplaats. De nabestaanden dienen deze wilsbeschikking altijd te respecteren. De stad of gemeente van domicilie zal altijd verplicht de laatste wilsbeschikking opvragen. U kunt er dus op vertrouwen dat uw laatste wens steeds wordt gerespecteerd. 

 • Nalatenschappen en succesierechten

  De nalatenschap

  • De aangifte van de nalatenschap vormt de basis waarop de succesierechten worden berekend. Bent U erfgenaam, dan dient u dit aan te geven bij de ontvanger van Registratie en Domeinen, en dit binnen de 4 maanden na overlijden. Een successieconsulent of notaris kan u hierbij eventueel bijstaan voor het bekomen van de nodige documenten.

  De succesierechten

  • Het succesierecht is een vorm van belasting op de goederen die u erft, berekend op de nettowaarde van uw erfdeel en dienen betaald te worden uiterlijk 4 maanden na het overlijden. Als de overledene geen onroerende goederen nalaat, moet er vaak geen succesierecht betaald worden.
 • Overlijden wegens ongeval, verdacht of gewelddadig overlijden

  Verwittig steeds de dichts bijzijnde politie of rijkswacht. Zij brengen op hun beurt het parket op de hoogte. Deze stelt dan een onderzoek in naar de doodsoorzaak. De overlenene blijft ter beschikking van het parket tot op het moment dat deze een toelating tot begraven of cremeren aflevert.

 • Gemeentelijke begraafplaatsen

  De begraving wordt steeds geregeld met de gemeente waar deze zal plaatsvinden. Voor deze regelingen kan u steeds op onze diensten rekenen.

 • Crematie

  Wij zullen u vragen om het crematieaanvraagformulier in te vullen en te ondertekenen. Alle afspraken met het crematorium worden door ons geregeld. In deze situatie is het essentieel dat er altijd een extra arts (wetsdokter) ter plaatse komt, waarvoor wij natuurlijk ook zullen zorgen. Als de overledene een pacemaker (hartstimulator) heeft, zorgen wij voor de verwijdering ervan, aangezien dit absoluut noodzakelijk is bij een crematie. 

 • Wijziging identiteitskaart

  De overlevende echtgenoot/echtgenote dient zich te melden bij de dienst Burgerlijke Stand van zijn of haar gemeente om de burgerlijke staat op zijn/haar identiteitskaart te laten aanpassen. 

 • Welke andere instanties dient men te verwittigen bij overlijden?
  • Werkgever, vakbond of beroepsorganisatie
  • Invaliditeitsvergoeding
  • Autoverzekering, brandverzekering,…
  • Dienst kijk- en luistergeld : opheffing of overdracht
  • Gas, water, electriciteit, telefoon : opheffing of overdracht
  • Lidmaatschappen en abonnementen opzeggen
  • De directe belastingen : voor het jaar van overlijden moet een afzonderlijke aangifte worden gedaan zowel voor de overlevende echtgenoot / echtgenote als voor de overledene. Er zal een vermindering toegekend worden aan de overlevende echtgenoot / echtgenote op 1 januari van het aanslagjaar voor het aantal kinderen die hij / zij ten laste heeft.
  • Auto, motorfiets, … : indien de wagen behouden wordt moet hij overgeschreven worden.
   Indien de wagen wordt verkocht dient men binnen de 2 maanden de nummerplaat terug te zenden naar het Ministerie van Verkeer.
 • Welke service mag U van ons verwachten?

  Formaliteiten en administratie

  Ons professioneel team zorgt volgens uw eigen wensen voor een volledige regeling, organisatie en afwerking van een gepersonaliseerde uitvaart :

  • Aangifte overlijden
  • Uittreksels uit de overlijdensakte
  • Toelating tot vervoer
  • Overbrengen naar uitvaartcentrum
  • Opbaring en verzorging van de overledene
  • Toelating tot begraven of cremeren
  • Wij bieden U een ruime keuze aan kisten en urnen
  • Ceremoniebegeleiding
  • Plechtigheid : afscheidsplechtigheden in onze aula, kerk of crematorium
  • Crematie
  • Rouwdrukwerk : rouwbrieven, bidprentjes, bedankenissen, misboekjes, ….
  • Rouwberichten in dagbladen
  • Lijkwagen en bloemenwagens
  • Begeleiding met autocar of taxi’s
  • Koffietafels
  • Grafconcessies, grafkelders
  • Grafzerken
  • Natuurlijke- of kunstzijde bloemstukken
  • Graveerwerk
  • Bedrukking van linten

  Opbaren van de overledene

  Wij zorgen er steeds voor dat uw dierbare overledene met het nodige respect behandeld wordt. Het lichaam wordt met uiterste zorg gewassen, gekleed en opgemaakt volgens uw wensen.

Als uw specifieke vraag niet werd beantwoord, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
Ons team staat steeds klaar om al uw vragen te beantwoorden en u te ondersteunen in deze moeilijke periode.